Regio Zwolle en Provincie Overijssel stimuleren Bewuster Verlichten

De regio Zwolle en provincie Overijssel stimuleren gemeenten op het gebied van energiezuinige verlichting, het tegengaan van lichthinder/vervuiling en het versterken van donkerte. Daarbij is aandacht voor gemeentelijke openbare verlichting, maar ook voor andere lichtbronnen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan gevel- en reclameverlichting van winkels en bedrijven, sportvelden en aangelichte gebouwen.


2013: Beleidsinventarisatie

De eerste stap in het project Bewuster Verlichten was de beleidsanalyse. Bekeken is in welke mate iedere gemeente in 2013 bewust verlichten in haar beleidsnota′s had opgenomen. De rapportage is beschikbaar bij de OVL medewerker van jouw gemeente, of bij w.gerritsen@overijssel.nl.


2014: Menukaart

De regio en provincie ondersteunen gemeenten bij de stap naar daadwerkelijke projecten. Daarom bieden ze een menukaart aan via deze website. De online menukaart toont projecten die je als gemeente kunt starten. Individueel, met enkele gemeenten samen of zelfs regiobreed. In de Toelichting lees je meer over de menukaart, over samenwerking en over de kosten van uitvoering.


2014: Workshops

De regio nodigt alle gemeenten in het voorjaar van 2014 uit voor een workshop. Daarin zullen ambtenaren van verschillende disciplines en verschillende gemeenten een stap verder zetten met bewust verlichten op basis van de menukaart en de beleidsinventarisatie.